Croeso : Mae Bwrdd Marchnata Gwln Prydain

Croeso

Mae Bwrdd Marchnata Gwln Prydain yn gweithredu system farchnata ganolog ar gyfer gwln cnu yn y DG gyda'r nod o gael yr enillion net gorau posibl i ffermwyr.

I gael gwybod mwy am y sefydliad a'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig cliciwch yma.

Cynllun Iaith Gymraeg.

O dan Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 rhaid i bob corff cyhoeddus syn darparu gwasanaethau ir cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun syn dangos sut y bydd yn darparur gwasanaethau hynny yn Gymraeg... a gellir ei weld yma:

English